Loading...

제품사진
제품사진

AMTS


Inducing regeneration and ampoule penetration making maximum 12,000 holes on the skin moving needles quickly

Kim di chuyn nhanh chóng đ to ra ti ti đa 12.000 l trên da, to ra s tái sinh và thm thu tinh cht

Дермапен, до 12 000 проколов в минуту, регенерация и введение препарата