Loading...

제품사진
제품사진

Sono Peel 스크러버


Scrubber equipment for exfoliation or ampoule penetration and massage using vibration

Thiết b chà da s dng chế đ chuyn đng rung đ loi b tế bào chết, ngoài ra giúp thm thu tinh cht, mát xa

Скраб, отшелушивание, глубокое проникновение поверхностных сывороток, массаж