Loading...

제품사진
제품사진

Smart Cool


Ampoule penetration on the skin without needle and relief care, blood circulation and relief of muscular pain by cool and warm function

Xâm nhp vào da không kim tiêm, qun lý cân bng bng tính năng xâm nhp và làm lnh, tun hoàn máu và gim triu chng đau cơ

Безинъекционное ионное усиление проникновения препаратов в дерму, функции тепла и холода б снятие болевого синрома, улучшение кровообращения