A/S 안내

•  제품에 이상이 있는 경우 즉시 고객센터로 연락 바랍니다.

•  제품의 무상 보증기간은 1년이며, 사용자 과실 혹은 소모품성 부품 교체 시 비용이 발생합니다.

•  택배로 보내실 때 수리내역을 함께 메모해 주시고 왕복 택배 비용은 소비자 부담입니다.

•  사용자의 사용상의 부주의로 인한 경우는 소비자 경비부담 수리를 원칙으로 합니다.

•  A/S 기간은 7~10일 소요됩니다. (연휴 기간에는 10일 이상 소요됩니다.)

 서울특별시 송파구 오금로 101, 5층 (방이동)


CMED., Ltd         CEO  Jung Seok Choi 

Business Registration  298-88-00658

TEL  02-416-7292        |        FAX   02-416-7293 

E-mail  cmedemi@naver.com

Address  5F, 101 Ogeumro, Songpagu, South Korea 


Copyright 2022 ⓒ CMED. All Rights Reserved.

Hosting Design by WEMENTO.

KOR   VN   ENG


Company Name :    CMED Ltd         |         CEO : Jung Seok Choi         

Business Registration   298-88-00658                    |            E-commerce  Business Number   2022-서울송파-1388

TEL  02-416-7292        |        FAX   02-416-7293        |        E-mail  cmedemi@naver.com

Address   COMPANY:  5F, 101 Ogeumro, Songpagu, South Korea

FACTORY:  Room 301 (U-Tech Valley, Block A) 25 Misagangbyeonjungang-ro  7beonan-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do 


Copyright 2022 ⓒ CMED. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.

KOR VN     ENG